Landbrug skaber hurtigt en stor og synlig forandring.

Menneskers liv bliver forvandlet fra at kæmpe for at overleve til at leve.

Farming 4 Life vil være med til at vende kurven, og i løbet af de sidste tre år har vi holdt workshops for mere end 2.000 familier, ud fra vores Farming 4 Life videncenter i Uganda. Mere end 20.000 mennesker er blevet berørt.

På centeret underviser vi 160 unge krigsofre på en landbrugsfagliglinje. Her er der også mulighed for at elever fra ex. agra økonomilinje m.fl. kan tage praktik.

Vi samarbejder bla med Agroskolen og vi vil gerne være med til at udvide danske landbrugselevernes viden om internationalt landbrug og gøre det vedkommende ved dette samarbejde, samtidigt med at Farming 4 Life bliver forsynet med innovative ideer. Et andet mål er at give eleverne viden om kampagnen "verdens bedste nyheder", om at nødhjælp nytter og bla. at antallet af fattige i verden er halveret siden 1990. Vi er den første generation der kan være med til at udrydde fattigdom, men det kræver at vi tror på det og alle giver en hånd med hvor vi hver især kan, og her kan landmænd give en rigtig vigtig hånd med.

 

2.000 familier

family
 
 
 

Høsten bliver fordoblet

10 gange

harvest

Metoden Farming Gods Way

Farming 4 Life underviser småbønder i dyrkningsmetoden Farming Gods way. Metoden har så stor succes fordi den er genial, enkel og lige ved hånden. Her skal ikke investeres i en masse dyre maskiner mm. men i stedet lærer at benytte og beskytte de resurser der er ved hånden. Med viden alene kan en traditionel ugandisk landmand mere end tidoble deres høst med samme såsæd og redskaber.

Fakta om farming Gods way:

  • Høstudbyttet mangedobles i forhold til de lokale metoder, da man bruger mindre gødning, mindre vanding, mindre udlugning. (Alle disse principper er baseret på Bibelske dyrkningsprincipper).

  • Der plantes i rækker og i de samme huller år efter år, således der er mindre spild af såsæd og gødning.

  • Der bliver lagt et 5 cm græstæppe ud på den nytilsåede jord, og dermed sparer man tid på at fjerne ukrudt, da græstæppet tager mellem 80-90% af ukrudtet.

  • Græstæppet gør jorden mere tørkeresistent, da græstæppet holder på fugten.

  • Græstæppet forhindrer tilmed termit angreb, da de foretrækker at angribe græstæppet frem for afgrøderne.

  • Jorden bliver tilmed mere frugtbar, da græstæppet dækker for solen, således solen ikke brænder de vigtige næringsstoffer af.

  • Græsset nedbrydes og omdannes til muld eller humus.