Apostolsk Kirkes missions- og udviklingsarbejde

Apostolsk Kirkes Mission er en del af Apostolsk Kirke i Danmark. Vi beskæftiger os med mission og udviklingsarbejde, der foregår ud fra lokale Apostolske Kirker i Danmark. I fællesskab har vi udsendte medarbejdere og driver missionsprojekter i Europa, Mellemøsten, Central-Asien, Øst-Asien, Sydamerika og Afrika. 

”Det er vores drøm at se samfund og nationer forvandlet, et menneske ad gangen. Vi tror det sker bedst gennem netværk af lokale, der arbejder for bæredygtige og holistiske løsninger på deres samfunds problemer. Det er en værdi for os at se samfund, der løftes socialt og åndeligt, til beskyttelse af menneskeliv og lige rettigheder og værdighed for alle.”

 
 
 

Åbenkirke

Åbenkirke er et mødested for mennesker med vidt forskellige baggrunde. De siger: "For os er "kirke" et fællesskab af mennesker, der er på opdagelse i livet. Vi tror ikke, at der er noget bedre sted at opdage livet end hos Gud, livets Skaber".

Elsk din næste som dig selv.

"I Åbenkirke er socialt arbejde en hjertesag. Åbenkirke ønsker at viderebringe håbet og det liv Gud har at tilbyde ethvert menneske. Vi tror, opgaven starter midt iblandt os, men kan føre os til jordens yderste egne". Åbenkirke er involveret i projekter i Zambia, Kina, Rumænien, Filippinerne og Uganda nu med Farming 4 Life.

 
 
vom

Victory outreach ministries

VOM er en stor kirke med over 1000 medlemmer og har opstartet mere end 100 kirker særligt i det notdlige Uganda. Som Åbenkirke ser de også, at deres formål med kirken, er at hjælpe menesker i nød og vise dem kærlighed, uanset religion, køn og fortid. De har bl.a. opstartet Aids støttegrupper med knap 1000 deltagende, Fountain skole for forældreløse, Hands of Hop undervisning for gadebørn, vandborings projekt og et landbrugsprogram for fattige småbønder, som også skulle give dem en indkomst til deres projekter, men pga. mangel på viden ikke kan løbe rundt. Det er her Farming 4 Life ideén opstod. Vom består af et pastor team, og kirken skiller sig ud ved at være meget team fokuseret, hvor kvinder også er velkommne som teamansvarlige, hvor det ellers generelt i Uganda er én mand, der styrer kirken. Kirken arbejder også med andre trossamfund og inviterer til store konferencer, hvor kirkeledere og politikere i det nordlige Uganda deltager, for samlet at kunne se, hvordan de kan hjælpe samfundet.