uganda

Uganda:

Uganda har noget af verdens mest frugtbare jord, med mulighed for at høste flere gange årligt, og alligevel sulter millioner.

"Én af Afrikas længste konflikter", sådan betegnes den over 20 år lange kamp mellem regeringen og oprørsbevægelsen LRA Lord's Resistance Army. LRA er en militær gruppe som særligt hærgede det nordlige Uganda. LRA er berygtet for krænkelser af menneskerettigheder, herunder mord, bortførelse, lemlæstelse, seksuelt slaveri af børn og kvinder, og at tvinge børn til at være soldater i oprørshæren.

Det er nu tre år siden, at LRA´s sidste tropper flygtede op i Congos bjerge, hvorefter børnesoldaterne fik amnesti til at komme hjem, og de sidste i det nordlige Uganda forlod flygtningelejrene. I disse år med uroligheder, er viden om godt landmandskab forsvundet. Selvom jorden er frugtbar, er høsten sparsom og folk sulter. Der er stor arbejdsløshed, og mange har ikke andet end jord. Jord de ikke dyrker.

VIDEN OM GODT LANDMANDSKAB
KAN MANGEDOBLE HØSTEN
OG REDDE LIV

LANDBRUG:

Udenrigsministeriet om landbrug- og fattigdomssituationen:

Landbrug er den dominerende økonomiske aktivitet i Uganda og er helt central for landets udviklingsmuligheder. Landbruget beskæftiger ca. 79 % af befolkningen. Derfor er økonomisk vækst og bekæmpelse af fattigdommen uløseligt forbundet med vækst i landbrugssektoren.

Nøglen til udvikling er viden om Farming 4 Life

Landbruget spiller en central rolle for Ugandas befolkning og for landets udvikling. Mere end 90 procent af befolkningen bor på landet og er mere eller mindre direkte afhængig af landbrugsproduktionen.

Landbruget udgør knap halvdelen af bruttonationalproduktet og mere end 90 procent af landets eksportindtægter stammer fra landbruget. Der findes enkelte store te- og sukkerfarme, men ellers er det på de små familiebrug, at landbrugsproduktionen finder sted. I 1996 udgjorde produktionen fra de mange små landbrug mere end 94 procent af den samlede landbrugsproduktion. Der findes cirka tre millioner små familiebrug, hvor hovedparten ikke dyrker mere end et par hektar. Landbrugsproduktionen er baseret på meget simpel teknologi, få input og familien som den primære arbejdskraft.

Jorden bearbejdes hovedsageligt med hakker. Pløjning med stude er ikke særlig udbredt. Ifølge bønderne selv, er det nemlig synd for dyrene at skulle slide i det. Traktorer er der kun få af, og de fleste er for gamle og udslidte til at kunne trække en plov. Dyrkning af jorden er udelukkende baseret på naturlig nedbør, der som regel falder i to perioder om året af nogle måneders varighed. Men når regnen er forsinket eller helt udebliver, har det katastrofale følger for den enkelte familie og landets fødevaresikkerhed. Især det nordøstlige Uganda, som i forvejen er tørt, er et meget følsomt område, når regnen lader vente på sig.

KVINDER:

Kvinderne spiller en væsentlig rolle i Ugandas landbrug

De udgør 70 procent af arbejdsstyrken i landbruget. Arbejdsdelingen på de små familielandbrug er typisk, at det er kvinderne som står for alt arbejdet med fødevareafgrøder og for halvdelen af arbejdet med salgsafgrøder. Mændene tager også del i arbejdet med salgsafgrøder. Ofte har de ansvaret for kvæget samt for salg af familiens produkter. Det betyder i realiteten, at kvinderne ofte ikke ser de penge, som der skulle være et resultat af deres anstrengelser. Man vurderer, at kvinderne kun modtager to procent af den kapitaliserede værdi af deres arbejde.

Cyklen er det vigtigste transportmiddel for hovedparten af Ugandas bønder - også når det gælder transport af landbrugsafgrøder - en yderligere begrænsning af kvindernes adgang til markedet, da det i mange egne er utænkeligt, at kvinder cykler.

Under urolighederne fra 1970 til 1986 faldt landbrugsproduktionen drastisk, men i de sidste 10-12 år har landbruget haft positive vækstrater. Væksten i landbruget skyldes ikke en stigning i produktiviteten, men derimod, at der er inddraget mere jord samt mere arbejdskraft.

Set samlet er udbyttet pr. arealenhed i dag ved at nå op på samme niveau som i begyndelsen af 1970’erne. En fortsat stigning i landbrugsproduktionen i Uganda kan ske ved at inddrage mere jord i produktionen, ved at forbedre produktiviteten og ved at gå fra lavt ydende sorter til højtydende sorter. Det er stadig muligt at inddrage mere jord til landbrugsproduktion i Uganda, idet mindre end 40 procent i dag er opdyrket. Man regner med, at 85 procent af Ugandas landareal potentielt kunne opdyrkes – men det må antages, at det er den mest frugtbare jord, som allerede er opdyrket.

 
WOMEN